Je kan maar beter op de hei wonen..

Mijn brief aan de woningbouwvereniging. En dit lieve mensen.. is dus een blik in het binnenste van mijn hoofd. Speciaal voor de mensen die blijven vragen waarom ik zoveel tijd en energie aan deze "onzin" besteed. Het is inmiddels een principe kwestie. Daarnaast kan ik zeer slecht tegen onrecht. Niet alleen onrecht tegen anderen, maar ook tegen mijzelf. 

Geachte mevrouw XXXX,

U heeft telefonisch contact met mij geprobeert te zoeken. Dit is niet gelukt omdat ik al geruime tijd last heb van een zware depressie. Als gevolg hiervan heb ik niet de energie om uren aan de telefoon te hangen of op enige andere vorm te communiceren, mijn excuus hiervoor. Daarnaast word in de communicatiematerialen van Volkshuisvesting (oa de huurdersovereenkomst en de website) meermaals aangehaald hoe voor Volkshuisvesting het belang van de bewoner, en het woongenot voorop staat. Dit is echter niet de ervaring die ik heb. Daarom communiceer ik liever niet via de telefoon, maar per brief of email. Dit voorkomt dat er verwarring kan onstaan over wat er gezegd danwel bedoeld word. Bovendien geeft dit mij de mogelijkheid om alles zwart op wit te hebben.

Op dit moment is er een conflict tussen Volkshuisvesting en mijzelf dat zich vooral vormt om de onderhoud van de voor en achtertuin. Daarnaast gaat het over mijn nep camera. Ik zal hier verderop in mijn schrijven dieper op in gaan.

Ik heb een brief van ontvangen van een advocaat met het verzoek alsnog contact op te nemen, en op grond van de overeenkomst alsnog de door Volkshuisvesting voorgestelde stappen te ondernemen. Per mail wil ik daar graag op reageren. Wederom omdat ik Volkshuisvesting niet beschouw als partij waarmee "ter goeder trouw" per telefoon gecommuniceerd kan worden.

Het oorspronkelijke conflict is ontstaan tussen mijn buurvrouw en mij, op 17 September 2014, (de dag waarop het contract getekend werd, en ik ook de sleutels ontvangen heb) en duurt dus inmiddels al 5 jaar. Ik heb in het verleden een aantal brieven/email gestuurd daarover, en Volkshuisvesting reageerd daarop dat zij niets voor mij kan betekenen. Dit ervaar ik als vreemd en als onrecht, omdat in diezelfde huurovereenkomst waarna Volkshuisvesting refereerd omtrend het conflict over mijn tuin, OOK staat dat een huurder geen overlast dient te veroorzaken. Voor mijn gevoel word ik dan ook gediscrimineerd, omdat de huurovereenkomst die Volkshuisvesting met mij gesloten heeft OFWEL heel anders is dan de huurovereenkomst die Volkshuisvesting met mijn buurvrouw heeft gesloten, OFWEL word de huurovereenkomst selectief gehandhaaft. Hierover wil ik dan ook graag een klacht indienen. Volkshuisvesting verwijst in de huurovereenkomst naar de website (https://www.volkshuisvesting.nl) echter kan ik hier geen duidelijke route vinden naar dit formulier, en langs komen op het kantoor van Volkshuisvesting is voor mij op dit tijdstip ook niet mogelijk. Onderstaand de artikelen welke bij mij het gevoel van discriminatie teweeg brengen, en mijn beredenering.

Artikel 4 "Wat zijn onze verplichtingen"
4.1 Wij zijn verplicht u de door u gehuurde woning ter beschikking te stellen en te laten en u het genot te verschaffen dat u bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten.
> Het lijkt me duidelijk dat voor mij van genot geen sprake is. Niet alleen word ik al vijf jaar bestookt door brieven, mijn buurvrouw en haar broer schreeuwen ook tegen mij als ik ze op straat tegen kom. Hoewel op dit moment de directe confrontaties vermeden zijn blijft mijn buurvrouw over mij roddelen, naar mijn huis wijzen en gluren als ik in de voor of achtertuin ben. Zoals ik het zie voldoen jullie dus niet aan de verplichting om mij het genot te verschaffen dat ik bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. (ten slotte zouden jullie dezelfde huurovereenkomst kunnen handhaven met betrekking tot de overlast die door mijn buurvrouw veroorzaakt word.)

Artikel 8 "Hoe gebruikt u de woning"
8.8 U gebruikt de gemeenschappelijke ruimten alleen voor hun bestemming. Hierbij houd u rekening met onze aanwijzigingen. Onder gemeenschappelijke ruimten verstaan we onder andere het trappenhuis, de lift, galerijen, paden, portieken, keldergangen en terreinen. U verontreinigd de gemeenschappelijke ruimten niet. etc etc etc..
> Mijn buurvrouw blijft flessen azijn leeg gooien in het gemeenschappelijke pad aan de voorkant, de achterkant, en haar tuin. Door meermaals op dezelfde plekken azijn te gooien raakt de bodem verontreinigd. Dit heeft gevolgen voor de bodem en het grondwater, en is bovendien door de rijksoverheid niet toegestaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/kan-ik-azijn-zout-of-chloor-gebruiken-tegen-onkruid). Enkele bronnen reppen over een boete, hier kan ik op de website van de rijksoverheid echter niets terug vinden. Ik heb dit bij zowel mijn buurvrouw, als bij Volkshuisvesting aan gekaart. Zoals ik het zie kiest Volkshuisvesting ervoor artikel 4 (Azijn levert voorts ook stankoverlast op, wat voor omwonenden het woongenot weg neemt) niet na te komen en artikel 8 niet te handhaven tegen mijn buurvrouw, echter kiest Volkshuisvesting er wel voor artikel 9 (9.1 f. specifiek) te handhaven tegenover mij als bewoner.

8.9 Hoort bij uw woning een (sier)tuin? Dan richt u deze ook in als tuin en gebruikt u deze ook als tuin. U gebruikt de tuin niet als opslag of stalling behalve als hiervoor van te voren onze toestemming heeft.
> Mijn tuin is ingericht als natuurtuin, om de lokale inheemse diersoorten zoals Vlinders, Bijen, Egels en Vogels die onder enorme druk staan door de manier waarop de maatschappij gebruik maakt van het milieu en de omgeving. Mijn buurvrouw blijft mij lastig vallen tijdens het tuinieren. Wederom kiest Volkshuisvesting ervoor artikel 4 niet na te komen. dit door Artikel 8.11 niet te handhaven. Voorts plaats ik hierbij de opmerking dat mijn ouders, wonende aan de ST. Janskerkstraat 135 al meerdere malen geklaagd hebben over de buren, welke de hele achtertuin dicht gebouwd hebben met houten panelen welke niet alleen niet onderhouden worden, de hele tuin staat vol met kapotte wasmachines, vaatwassers en andere ijzeren onderdelen. Wat mijn gevoel alleen maar meer versterkt dat ik door Volkshuisvesting gediscrimineerd word.

8.10 Wilt u erfafscheidingen plaatsen? Dan voldoen deze aan onze eisen. Terrasschermen die wij hebben geplaatst, laat u ongewijzigd.
> De brief van de advocaat gaat hier iets duidelijker op in dan de huurovereenkomst. Met name het vereiste om kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen te onderhouden. De erfafscheiding welke door mijn buurvrouw is aangebracht bestaat uit een stenen muur welke gebouwd is op houten bielzen. Deze zijn aardig verrot en het risico bestaat dat als ik bij het onderhouden van mijn schutting hier enigsinds zacht tegenaan stoot de hele muur mijn kant op komt storten. Ook dit heb ik in het verleden aangegeven, en ook hier kiest Volkshuisvesting er weer voor om de huurovereenkomst eenzijdig te handhaven.

8.11 U veroorzaakt geen overlast of hinder aan omwonenden. Dit geld ook voor uw huisgenoten, huisdieren of derden.
> Dit is waarschijnlijk voor mij het meest belangrijke stuk. Niet alleen heeft dit ervoor gezorgd dat ik "de hakken in het zand gooi" met betrekking tot het conflict tussen Volkshuisvesting en mijzelf, het zorgt er ook nog eens voor dat ik psychische problemen ondervind. Dit omdat het huis waar ik mijzelf veilig hoor te voelen niet een plek is waar ik graag verblijf. Wederom kom ik ook hier weer tot de conclusie dat Volkshuisvesting ervoor kiest om de huurovereenkomst eenzijdig te handhaven tegenover mij. Doordat ik niet kan genieten van mijn woonruimte (tenslotte heerst er altijd de gespannen sfeer of ik bij thuiskomst weer brieven vind, tegenover wie mijn buurvrouw nu weer over mij roddeld, etc. etc.) Ik heb meerdere malen aangegeven dat mijn buurvrouw over mij roddeld en onwaarheden over mij verkondigt waardoor mijn goede naam in deze omgeving te grabbel ligt. Het lijkt me duidelijk dat dit voor overlast zorgt omdat dit mij hinderd in mijn sociale contacten met de overige buurtbewoners. Daarnaast blijft mijn buurvrouw voor overlast zorgen door het gooien van Azijn (stankoverlast), Blijft zijn steevast schreeuwen tegen haar hond (geluidsoverlast) welke bijna de hele dag aan een stuk door in de achtertuin staat te blaffen (geluidsoverlast). Hierop heeft Volkshuisvesting geantwoord dat zij niets voor mij kunnen betekenen. Wat bovenstaande conclusie dat de huurovereenkomst eenzijdig gehandhaafd word nog meer versterkt.

Artikel 10 "Wat zijn onze verplichtingen bij onderhoud en reparaties"

10.3 f: De tuin is eenvoudig bestraat voor de voordeur en naar de berging. Wij onderhouden erfafscheidingen die wij hebben aangebracht.
> Tussen mijn woning (Dragonderspad 4) en de buren (Dragonderspad 6) bevind zich een houten afscheiding (schutting) in de achtertuin welke door Volkshuisvesting is aangebracht. Deze zijn in het verleden ten tijde van de renovaties bijna overal aangebracht. In ons geval is de schutting in slechte staat. Volkshuisvesting kiest ervoor om mij te wijzen op het onderhouden van mijn schutting. Toch kan de slechte staat van deze door Volkshuisvesting geplaatste schutting niet over het hoofd gezien zijn tijdens de diverse inspecties, aangezien de staat van deze schutting slechter is dan de staat van mijn eigen schutting. Ook hier kiest Volkshuisvesting er wederom voor om de huurovereenkomst selectief te handhaven, in dit geval zelfs in het voordeel van Volkshuisvesting. Wat ik zo nodig nog kwalijker vind.

Ik heb het in het verleden al aangegeven, en ik zal het nogmaals schriftelijk aangeven. Ik betreur de huidige gang van zaken. Ik probeer zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Ik heb geen last van mijn buren, en mijn buren hebben geen last van mij. Dat Volkshuisvesting in dit conflict betrokken is geraakt komt enkel omdat mijn buurvrouw in de fantasie leeft dat iedereen naar haar pijpen danst. Het conflict tussen Volkshuisvesting en mij versterkt in mijn mening alleen maar de gedachte dat als je maar hard genoeg schreeuwd, mensen wel naar je pijpen dansen. Het gevolg hiervan is dat ik blijkbaar ook maar veel meer moet gaan klagen over mijn buurvrouw. Vervelend, want ik ben doorgaans een erg zachtaardig persoon. Echter, je kan iemand maar zo ver duwen voor je te ver duwd. Wat mij betreft is mijn buurvrouw te ver gegaan, en Volkshuisvesting ook.

Hoe nu verder? Volkshuisvesting eist dat ik mijn tuin VOOR 17 Oktober in een staat breng waarin zij zich kunnen vinden. Ik heb besloten er voor nu aan te voldoen terwijl ik mij samen met een advocaat beraad op verdere stappen. Ik heb in het verleden aangegeven dat ik prima bereid ben iets aan mijn tuin te doen, maar niet onder het luid geschreeuw en getreiter van mijn buurvrouw. Dat Volkshuisvesting er voor kiest mij nu te dwingen, terwijl er met mijn klachten niets gedaan word vind ik dan ook een zeer kwalijke zaak.

Wat betreft de camera: ik zie geen gegronde reden waarom ik Volkshuisvesting toe zou moeten laten tot de woning om een en ander te controleren. Echter staat in de huurovereenkomst dat ik dit verplicht ben. Ik stel dan voor dat wij alsnog een afspraak maken waarop Volkshuisvesting iemand stuurt om dit te controleren. Volkshuisvesting geeft aan dat dit in het belang van privacy van omwonenden word gedaan, de enige die over deze camera heeft geklaagd is mijn buurvrouw. Met deze zoveelste klacht komt artikel 8.11 weer boven water. (als mijn buurvrouw zo fatsoenlijk was geweest haar bezwaren met mij te bespreken had Volkshuisvesting mij niet lastig hoeven vallen). Daarnaast voel ik mij in mijn privacy aangetast omdat ik wildvreemden binnen moet laten. Notabene vreemden van een stichting waar ik erg wantrouwig tegenover sta.


Ik blijf het betreuren dat het gaat zoals het gaat. Ik heb nooit voor overlast gezorgd (enkel mijn buurvrouw van nummer 2, maar zij is duidelijk psychisch niet in orde) en doorgaans heb ik ook geen last van anderen. Maar ik blijf ook zeggen dat ik na vijf jaar het punt bereikt heb waarop ik niet langer blijf zeggen "ach, ze is gewoon eenzaam, ze weet niet beter, ze heeft niks anders omhanden, etc.". Het is jammer als hierdoor het conflict tussen Volkshuisvesting en mij voort blijft duren, maar ik ben bereid de nodige tijd en energie te steken in dit conflict omdat het gevoel van onrecht tegenover mijzelf te groot is.

Met vriendelijke groet,
Jan Jacobs

(1 Stem)

Jan Jacobs

Bevlogen. Gaat geen uitdaging uit de weg. Kiest niet altijd de makkelijkste route. HSPer. Natuur freak. Apple fanaat.

Snelle links

Contact Info

Een berichtje:

Berichtjes krijgen vind ik altijd leuk! Schroom dus niet en reageer gerust op mijn blog posts, of stuur een mailtje via het contact formulier op deze website :)